[:en]Fixing and jointing | RMS building board[:et]Kinnitamine & vuukimine | RMS ehitusplaat[:]

[:en]

Fixing & Jointing

Sawing Can be easily cut using a normal saw, fret saw or an electric tool. When large quantities of the boards are to be cut, the use of a circular hand saw is advisable.
Drilling Use masonry drills to countersink or drill screws. Use low/high speed drills for better results. Place the board under the drilling location for a clean hole. Do not use hammer action.
Planing and Sanding The edge can be planed or smoothed with a surform, rasp or file. Use cponventional papers for sanding.
Jointing Ludox RMS are suitable for fixing to both timber and metal framing. Studs are recommended to be placed at 407mm centers. Enough gap in between joints of 2 boards is required, which is normally at 4mm. Be sure to handle the fillings of the gaps for partitions. Before filling, each gap must be clean and removed of all dusts (including steel brush), otherwise the contact point between the sealants and the board is separated without bonding together and may result in surface cracking. Should be constructed according to local building regulations & practice.
Fixing For screwing, it is recommended to use self drilling, self countersunk screw in stainless steel. Screw diameter should be from 3.5~4.2mm, length should be 2.5 to 3 times the panel thickness. Fixings at 200mm nominal centers, perimeter of panel fixings should be 10~15mm from the edge of the board and all edges should coincide with support structures. Thinner boards can be stapled with 16 gauge, 6mm crown x 25mm long rust-proof staples.
Cutting Can be easily cut either longitudinally or traversely. A cut should be made on the face side of the board by means of a cutter or a knife. A line may be ruled prior to cutting. The rule can be drawn down the board at the required distance and can be scored with the knife at the end of the rule. The boards should then be pressed with both hands, cut and snap over a straight edge. For smooth and clean cut, use a circular saw (at least 120 carbide teeth) and set the speed above 3000 rpm.
Nailing Can be manual or power nailing using a flat headed, preferably stainless steel nail. Diameter should be 2.2 or 3.1mm, length 3 to 3.5 times the panel thickness. For power nailing, tools should be set to 3-4 bars and then finely adjusted to achieve required penetration. It is essential to position the boards steadily against the background structure.
Support On timber or steel for 6mm, 8mm and 9mm supports should be 400 centers. for 10mm, 12mm at 600 centers.
[:et]

Kinnitamine & vuukimine

Lõikamine – Ludox ehitusplaate saab  lõigata nii pikuti kui ka risti. Sisselõige tuleks teha plaadi esiküljele lõikuri või noa abil. Enne lõikamist võib joone tõmbamiseks kasutada joonlauda. Joonlaua võib paigutada plaadile vajalikule kaugusele ja seejärel joonlaua otsast noaga tõmmata. Seejärel tuleb plaati suruda mõlema käega, lõigata ja murda üle sirge serva. Et lõige oleks sile ja puhas, kasutage ketassaagi (vähemalt 120 karbiidhambaga), mis töötab kiirusel üle 3000 p/min.Ludox ehitusplaate on kergesti  lõigatav hariliku käsisaega, vineerisaega või elektrilise saega( Vurrsaag )
Puurimine– Kasutage kruvipeade süvistamiseks või kruviavade puurimiseks kivipuure. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage muudetava kiirusega trelle. Puhta ava saamiseks toetage plaat puurimiskohast millegi vastu. Ärge kasutage löökpuurimist.
Hööveldamine ja lihvimine- Serva saab hööveldada või tasandada kipsihöövli, raspli või viiliga. Lihvimiseks kasutage tavapärast liivapaberit.
Vuukimine – Ludox RMS plaate saab kinnitada nii puit- kui ka metallsõrestikule. Postid soovitatakse paigaldada sammuga 407 mm. Kahe plaadi liitekohta tuleks jätta piisav pilu – harilikult 4 mm. Vaheseinte puhul tuleb pilud kindlasti täita. Enne täitmist tuleb iga pilu puhastada ja eemaldada kogu tolm (sh metallipuru), muidu ei puutu tihendusmass plaadiga kokku ning selle tagajärjel võivad tekkida pinnapraod. Ehitamisel järgida kohalikke ehituseeskirju ja -tavasid.
Kinnitamine kruvimiseks soovitame kasutada puurotsa- ja peitpeaga roostevabast terasest kruve. Kruvi läbimõõt peab olema 3,5-4,2 mm, pikkus 2,5-3 korda suurem plaadi paksusest. Plaadi kinnituskruvide samm 200 mm, servade lähedal peavad kinnitused jääma 10-15 mm kaugusele plaadi servast ning kõik servad peavad toetuma kandekonstruktsioonile.Õhemaid tahvleid saab klammerdada 16-sest traadist roostekindlate klambritega, mille pealaius on 6 mm ja pikkus 25 mm.Plaate saab kinnitada  nii puitkarkassile kui ka metallkarkassile. Puitroovitsaid välitingimusse valimisel tuleks valida või eelistada liimpuitu, mis on juba töödeldud niiskuse imavuse kaitseks. Sobib kasutada ka LVL puitu.

Naelutamine – Naelutada võib käsitsi või naelutiga, kasutades lameda peaga naelu, eelistatavalt roostevabast terasest. Naela läbimõõt peab olema 2,2-3,1 mm, pikkus 3-3,5 korda suurem plaadi paksusest. Naeluti kasutamisel tuleks rõhuks seada 3-4 baari ja seejärel peenseadistada soovitud naelutussügavuse saavutamiseks. On tähtis, et plaadid oleksid kindlalt aluskonstruktsiooni vastas.

[:]
en_USEnglish