[:en]Features | RMS building board[:et]Omadused | RMS ehitusplaat[:]

[:en]

Features

Ludox RMS – Reinforce Magnesium Silicate  is a unique, noncombustible, superior weatherability, high strength, resistant to mold, mildew, fungus and termite construction board product. It can be use for a number of interior and exterior applications including walls and ceiling linings, soffits, tile backing, fascias, floor underlayments, decorative substrate, exterior walls and cladding purposes, fire rated applications like fire doors among many other.

Ludox RMS is a pioneer in the development of magnesium based boards and it’s composition and raw material is among the best and un-match by any known producer throughout China. Our boards are produce from a matrix of MgO, CaCO2, MgCl, natural silicates and other inorganic substances that is safe to human health, 100% asbestos free and formaldehyde free. When expose to fire, it is non-toxic and odorless and an excellent fire resistant product.

Ludox RMS is tested and approve by leading independent testing organization worldwide to ISO, BS EN, ASTM , CNS and GB standards. It comes in various thickness and standard sheet sizes. The surface comes in a white , smooth finish and the back side in a rough finish ideal for lamination purposes to various decorative substrate like wallpapers, wood venears, high pressure laminates, etc. The surface can be painted, laminated, decorated, rendered or spray coated with stone-liked paint.

Ludox RMS boards are harder than drywall , unaffected by water and does not degrade when wet. It is more flexible, resistant to extremes of temperature, crack free than cement board and calcium silicate boards. Unlike wood and plywoods, our boards are resistant to mildew, mold, fungus and termite attack.

Ludox boards can absorb water but it’s performance and durability is unaffected, thus it can use for indoors and outdoors and in damp locations such as showers, bathrooms, kitchens and other wet area applications. It can be use structurally as in bracing for walls and also semi-structurally, such as under-layment for flooring. It can be use in coastal regions, areas prone to hurricanes, rains, extremes of weather because it can withstand harsh weather conditions.

Fire Rating

Standard Testing Authority Test Result
BS 476 part 4, BS EN ISO 1182 Warrington Fire Research Non combustible
BS 476 part 7 Warrington Fire Research Class 1 surface spread of flame
BS 476 Part 22 EXOVA Warrington UK 71 minutes fire rating Non-load bearing wall partition using 9mm thickness boards
BS 476 part 22 CERAM U.K. 180 mins integrity (single side 12 mm board)
BS 476 part 22 CERAM U.K. 120 mins integrity & insulation (steel stud)
BS 476 part 22 CERAM U.K. 120 mins integrity & insulation (timber stud)
BS 476 Part 22 CERAM U.K. 71 minutes fire rated using 9mm thickness board in a wall partition.
BS EN ISO 1716 BRE U.K. Evolved heat of component parts
BS EN ISO 13501-1 BRE U.K. Non combustible Class ‘A1’
ASTM E-84 United States Testing Surface Burning Test with ‘ZERO’ (‘0’) flame spread & no smoke developed.

Dimensional Tolerance

Unsanded boards
3mm , 4mm, 6mm ±0.3mm
8mm, 9mm, 10mm ±0.6mm
12mm ±0.8mm
15mm, 18mm ±1mm
Sanded boards
12mm, 15mm, 18mm, 20mm ±0.3mm
20mm, 30mm ±1mm
38mm, 50mm ±2mm

Dimensions

Thickness Width Length
Unsanded Boards 12mm to 50mm 915mm, 1220mm 2150mm, 2440mm, 2750mm
Sanded Back Side Boards 3mm to 18mm 1220mm 2440mm, 3000mm

Biological Resistance

Rodent Resistance Highly Resistant
Termite Resistance No Damage
Resistance to Bacteria Highly Resistant
Resistance to Mildew Growth No Growth
Fungal Resistance No growth as tested to ASTM C-1228 (USA)

Heat Resistance

THERMAL CONDUCTIVITY ( K-VALUE ) : 0.139 W / mK ( 0.0982 Kcal/m. hr°C)

Ludox RMS board have “K” value of 0.139 W/mK, hence can contribute to energy savings and can provide comfort to the occupants of the buildings in which the board are used. The lower the (K) value of a material, the better it’s insulatiing efficency.

Freeze/Thaw Test

Tested to BS EN 321 for cyclic test in humid condition, board was expose to three cycles each comprising of:

 • Immersion in water at 20 ± 2 °C for 72 hours
 • Freezing at between – 12 °C and -20°C for 24 hours
 • Drying at 70 °C for 72 hours

Test Results : No cracking, dsintegration, crumbling, stripping occurred on Ludox RMS Board and the average thickness swelling was -0.2% , average tensile stength 0.20 N/mm2 (12mm) , 0.97N/mm2 (6mm).

Water Endurance Test

No bloating on reverse side. Non-occurrence of swelling, breakage nor tearing apart of the board.

Dimensional Stability

Test Properties Test Standard Test Result Unit
Moisture content BS EN 322 9.4 %
Swelling in thickness ( After 24 hrs. water immersion ) BS EN 317 0.2 %
Water vapour transmission BS EN ISO 12572 48.1 Grams / m2 . Day
Cyclic test in humid condition BS EN 321 -0.1% Ave. thickness swelling
BS EN 321 0.97 N / mm2 ave. tensile strength
Moisture absorption rate CNS 13778 32 %
Movement from dry to saturated state CNS 13778 0.3 %
Length expansion after water absorption CNS 13778 0.06 %

Mechanical & Physical Properties

Test Properties Test Standard Test Result Unit
Compressive Strength BS EN 12390-3 8.3 N / mm2
Bending Strength BS EN 310 12.1 ~ 17.1 N / mm2
Modulus of Elasticity BS EN 310 5210 ~ 7845 N / mm2
Tensile Strength BS EN 319 1.97 ~ 2.42 N / mm2
Screw Withdrawal strength BS EN 320 69 ~ 87 N / mm2
Impact resistance BS 5669 : Part 1 23 mm / mm
Surface Alkalinity BS 6829 8.5 – 9.5 pH

Contains No Hazardous Materials

Test Description Result
NIOSH 9002 Asbestos determination test None detected
ISO 14184-1 Formaldehyde extraction test None detected

Sound insulation

Sound Reduction Index (Rw)  ?
Frequency 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Sound Absorbtion (dB) 16.8 29.5 31.9 25.6 23 33.6 40 40.9 40.2 44.8
Frequency (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
Sound Absorption (dB) 48.5 51.3 52.4 53.7 52.6 43.6 43.2 49.7 55 59.4
 • Specimens 9mm on both sides, mineral wool = 93mm partition
 • Weighted Sound Reduction Index (Rw): 38dB
Test Description Test standard Sound Insulation
1 layer of 12mm Ludox ® RMS board on both sides with insulation cavity, 70mm metal stud partition BS EN ISO 717-1 Rw = 48 dB
1 layer of 9mm Ludox ® board on both sides with insulation cavity, 70mm metal stud partition BS EN ISO 717-1 Rw = 45 dB
12mm thickness board BS 476 Part 22 Rw = 48 dB
9mm thickness board BS 476 Part 22 Rw = 45 dB
 • Above tests conducted under room receiving volume 50 m3, source room volume 55m3.
 • Frequency from 100 – 5000 Hz. Test conducted in the UK with Sound Research Laboratories.
 • For a higher sounf insulation values, we recommend the user to apply higher density mineral wool /rockwool / glassfibre wool in the cavity and leave a gap for sound transmission inside the core of the partition.

Downloadables

[:et]

Omadused

Ludox ® RMS – tugevdatud magneesium silikaat on ainulaadne, mittepõlev, suurepärase ilmastikukindluse ja suure tugevusega ehitusplaat, mis on hallitus-, seene- ja termiidikindel. Seda saab kasutada sise- ja välitingimustes mitmesugusteks otstarveteks, sealhulgas seinte ja lagede, palede katmiseks, keraamilise plaadi alustahvliks, räästalaudiseks, põranda aluskihiks, dekoratiivkatete aluspinnaks, välisseinte ja fassaadi kattekihiks, samuti tuletõkkeuste jms tarvis.

Ludox RMS on magneesiumipõhiste plaatide väljatöötamisel teerajajaks ning selle koostise ja toorainete kvaliteet on Hiina teadaolevate tootjatega võrreldes pretsedenditu. Meie plaatide koostisse kuuluvad MgO, CaCO2, MgCl, looduslikud silikaadid ja muud anorgaanilised ained, mis on inimtervisele ohutud ning 100% asbesti- ja formaldehüüdivabad. Kokkupuutel tulega on plaat mittemürgine ja lõhnatu, samuti suurepärase tulekindlusega.

Ludox RMSi on ISO, BS EN, ASTM , CNS ja GB standardite kohaselt testinud ja heaks kiitnud juhtivad sõltumatud testimisorganisatsioonid üle maailma. Plaati toodetakse erinevates paksustes ja standardmõõtudes. Plaadi pind on valge ja sile, samas kui tagakülg on kare, mis on ideaalne katmiseks erinevate dekoratiivkatetega, nagu tapeet, spoon, kõrgsurvelaminaat jne. Pinda saab värvida, lamineerida, dekoreerida, krohvida või pihustatava värviga katta, et saavutada kivipinda meenutav tulemus.

Ludox ® RMS plaadid on kõvemad kui kipstahvlid, neid ei mõjuta vesi ning märgumisel nende omadused ei halvene. Ludox on painduvam, temperatuurikindlam ja praovabam kui tsementkiudplaadid või kaltsiumsilikaatplaadid. Erinevalt puidust ja vineerist on meie plaadid hallituse-, seene- ja termiidikindlad.

Ludox plaadid suudavad imada vett, ilma et nende vastupidavus või omadused halveneksid, mistõttu saab neid kasutada sise- ja välitingimustes, samuti niisketes kohtades, nagu dušširuumid ja vannitoad, köögid jms. Seda saab kasutada kandva konstruktsioonelemendina, näiteks seinasõrestikes, samuti poolkandva elemendina, näiteks põranda aluskihina. Plaati saab kasutada rannikualadel, tormi-, vihmaaltites piirkondades, samuti äärmusliku ilmastikuga piirkondades, sest see on vastupidav karmidele ilmastikuoludele.

Tulekindlus

Standard Katsetusasutus Katsetuse tulemus
BS 476 part 4, BS EN ISO 1182 Warrington Fire Research Mittepõlev
BS 476 part 7 Warrington Fire Research Leegi levimine pinnal: klass 1
BS 476 Part 22 EXOVA Warrington UK 71 minutit tulekindlust, mittekandev vahesein, 9 mm paksused plaadid
BS 476 part 22 CERAM U.K. 180 minutit lagunemiskindlust (ühepoolne 12 mm plaat)
BS 476 part 22 CERAM U.K. 120 minutit lagunemiskindlust ja isolatsioonivõimet (terassõrestik)
BS 476 part 22 CERAM U.K. 120 minutit lagunemiskindlust ja isolatsioonivõimet (puitsõrestik)
BS 476 Part 22 CERAM U.K. 71 minutit tulekindlust, 9 mm paksune plaat, vahesein.
BS EN ISO 1716 BRE U.K. Koostisosadest eralduv soojus
BS EN ISO 13501-1 BRE U.K. Mittepõlev, klass “A1”
ASTM E-84 United States Testing Pindpõlemiskatse, leegi levimine “NULL” (“0”) ja suitsu ei tekkinud.

Mõõtmete lubatud hälve

Lihvimata plaadid
3mm, 4mm, 6mm ±0.3mm
8mm, 9mm, 10mm ±0.6mm
12mm ±0.8mm
15mm, 18mm ±1mm
Lihvitud plaadid
12mm, 15mm, 18mm, 20mm ±0.3mm
20mm, 30mm ±1mm
38mm, 50mm ±2mm

Mõõtmed

Paksus Laius Pikkus
Lihvimata plaadid 12mm to 50mm 915mm, 1220mm 2150mm, 2440mm, 2750mm
Lihvitud tagaküljega plaadid 3mm to 18mm 1220mm 2440mm, 3000mm

Bioloogiline vastupidavus

Vastupidavus närilistele Väga vastupidav
Vastupidavus termiitidele Ei kahjustu
Vastupidavus bakteritele Väga vastupidav
Vastupidavus hallitusele Ei kasva
Vastupidavus seentele ASTM C-1228 (USA) kohaselt testituna seened ei kasva

Väga vastupidav

SOOJUSJUHTIVUS (K-VÄÄRTUS): 0,139 W / mK (0,0982 Kcal/m.°C)

Ludox RMS plaadi K-väärtus on 0.139 W/mK, tänu millele aitab see säästa energiat ning tagada meeldiva temperatuuri hoones viibijatele. Mida väiksem on materjali K-väärtus, seda suurem on selle soojusisolatsioonivõime.

Külmumise/sulamise katse

Testitud BS EN 321 kohaselt niisketes oludes, kus plaat läbis kolm tsüklit, milles igaüks koosnes järgmistest etappidest:

 • 72h leotamine vees temperatuuril 20 ± 2°C
 • 24h külmutamine temperatuuril -12°C kuni -20°C
 • 72h kuivatamine temperatuuril 70°C

Katsetuse tulemus: Ludox RMS plaat ei pragunenud, lagunenud, murenenud ega koorunud ning keskmine paksuspaisumine oli -0,2%, keskmine tõmbetugevus 0,20 N/mm2 (12 mm), 0,97N/mm2 (6 mm).

Veekindluskatse

Tagaküljel pundumist ei ilmnenud. Plaat ei pundunud, purunenud ega rebenenud.

Mõõdupüsivus

Testitud omadused Katsetusstandard Katsetuse tulemus Ühik
Niiskusesisaldus BS EN 322 9.4 %
Paksuspaisumine (24 h veesleotamise järel) BS EN 317 0.2 %
Veeauru läbilaskvus BS EN ISO 12572 48.1 grammi/m2/ päev
Tsükliline katse niisketes oludes BS EN 321 -0.1% Keskm. paksuspaisumine
BS EN 321 0.97 N / mm2 Keskm. tõmbetugevus
Niiskuse imamise määr CNS 13778 32 %
Kuivast läbiligunenud olekusse CNS 13778 0.3 %
Pikkuspaisumine pärast vee imendumist CNS 13778 0.06 %

Mehaanilised ja füüsikalised omadused

Testitud omadused Katsetusstandard Katsetuse tulemus Ühik
Survetugevus BS EN 12390-3 8.3 N / mm2
Paindetugevus BS EN 310 12.1 ~ 17.1 N / mm2
Elastsuskoefitsient BS EN 310 5210 ~ 7845 N / mm2
Tõmbetugevus BS EN 319 1.97 ~ 2.42 N / mm2
Vastupanu kruvi väljatõmbamisele BS EN 320 69 ~ 87 N / mm2
Löögikindlus BS 5669 : Part 1 23 mm / mm
Pinna leeliselisus BS 6829 8.5 – 9.5 pH

Ei sisalda ohtlikke materjale

Katsetus Kirjeldus Tulemus
NIOSH 9002 Asbesti määramise katse Ei tuvastatud
ISO 14184-1 Formaldehüüdi eraldumise katse Ei tuvastatud

Heliisolatsioon

Mürasummutustegur (Rw)?
Sagedus 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Helineeldumine (dB) 16.8 29.5 31.9 25.6 23 33.6 40 40.9 40.2 44.8
Sagedus (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
Helineeldumine (dB) 48.5 51.3 52.4 53.7 52.6 43.6 43.2 49.7 55 59.4
 • 9 mm plaat mõlemal küljel, mineraalvill = 93 mm vahesein
 • Kaalutud mürasummutusindeks (Rw): 38dB
Katsetuse kirjeldus Katsetusstandard Heliisolatsioon
1 kiht 12 mm paksust Ludox RMS plaati mõlemal pool isolatsioonitühimikku, 70 mm metallsõrestikuga vahesein BS EN ISO 717-1 Rw = 48 dB
1 kiht 9 mm paksust Ludox RMS plaati mõlemal pool isolatsioonitühimikku, 70 mm metallsõrestikuga vahesein BS EN ISO 717-1 Rw = 45 dB
12 mm paksune plaat BS 476 Part 22 Rw = 48 dB
9 mm paksune plaat BS 476 Part 22 Rw = 45 dB
 • Eespool kirjeldatud katsetustel on kasutatud vastuvõtvat ruumi mahuga 50 m3 ja lähteruumi mahuga 55 m3.
 • Sagedus 100-5000 Hz. Katsetused teostas Ühendkuningriigis asuv Sound Research Laboratories.
 • Kui on vaja jõudsamat mürasummutust, soovitamine kasutada suurema tihedusega mineraalvilla, kivivilla või klaasvilla ja jätta vaheseina või lae sisse villakihtide vahele pilu müra edasikandumise vähendamiseks.

Allalaadimiseks

[:]
en_USEnglish