[:en]Advantages | RMS building board[:et]Eelised | RMS ehitusplaat[:]

[:en]

Advantages

Superior Moisture Resistance
TRILITE will not rot nor physically deteriorate. It is also highly resistant to the effects of moisture. It arborbs moisture and retains its full strength upon drying without affecting the long-term performance of the board.
Chemically Stable
Boards are produced from natural, inorganic raw materials and the chemical reaction is irreversible, resulting in a chemically stable board that is hard yet flexible – a strong board that maintains its strength over time yet is easy to finish.
Good Thermal Properties
TRILITE boards has less ability to transmit heat and can be an efficient thermal insulant. The rated thermal conductivity of the boards are less than 0.139 W/mK.
Resistant to Climatic Conditions
Tested to many cycles of soaking, freezing, heeting (freeze/thaw test method). The board showed no signs of cracking, crumbling, nor any form of disintegration. For applications within normal specifications, the life span of the board is limited only by the durability of the supporting structures and the materials used in fixing.
Dimensionally Stable
Heat Exposure Deformation Rate: <2%
Moisture Exposure Expansion Rate: <0.09%
Moisture Effect Deformation Rate: <0.3%
Fire-rated, Non Combustible
Tested to BS 476 Part 4 (Non-Combustible)
Tested to BS BS 476 Part 7 (CLASS 1)
Tested to EN-ISO 1716 & EN-ISO 1182 (Class A1)
Tested to BS 476 Part 22 (2 hours fire-rated) in steel and timber structure, 120 minutes for integrity and insulation.
Easy to Work
TRILITE has excellent workability that can be cut, drilled, sanded and can be manipulated without the use of specialized equipment. Cost-effective and saves installation time and money.
No Hazardous Materials
Tested to NIOSH 9002 100% Formaldehyde Free as tested to ISO 14184-1 Non toxic, free from carcinogeric substances and any harmful substance to human health.
Resistant to Vermin & Termite Attack
Unlike Plywood or other wood-based boards that harbor insects, mildews, molds, fungi and bacteria, Trilite maintains the beauty, cleanliness and healthy surroundings of your particular application.
Superior Sound Insulation
As your reference, the average rate of noise reduction between the frequencies of 100 Hz to 8000 Hz is 38dB for a partition of 93mm thickness with 9mm on each face. For higher sound insulation values, we recommend the user to apply higher density and thicker core of mineral wool, rockwool or glassfibre wool in the cavity and leave a gap for sound transmission inside the core of the partition or ceiling system.
Green & Sustainable
TRILITE RMS board is a “low tech” and “energy friendly” product it is non-toxic. CO2 is high on the list of “greenhouse” gases, which are said to contribute to the global warming. Our production process is simple, energy efficient, and produces extremely few “greenhouse” gases. This aspect of our board as ‘green’/eco-friendly product, indicates a bright future. Unlike, for example, the gypsum based drywalls that produce thousands of tons of green house gases annually in the manufacturing and drying process, RMS board is naturally dried and cured with no chemicals or heating, eliminating the power intensive drying process. Magnesium Oxide, one of the main ingredient in the boards covers over 8% of the earth’s surface so the product is very sustainable too. An environmentally friendly construction material manufactured from naturally occurring minerals.
NO organic solvents
NO Oil
NO Toxic ingredients
NO heavy metal salts
NO Asbestos
NO formaldehyde emission
[:et]

Eelised

Suurepärane niiskuskindlus
Ludox RMS plaat ei mädane ning tema füüsiline seisukord ei halvene. See peab hästi vastu niiskuse toimele. Plaat imab niiskust ja säilitab kuivamisel oma täieliku tugevuse, samuti ei oma selline protsess plaadi omadustele pikaajalist mõju.
Keemiline stabiilsus
Plaadid valmistatakse looduslikest, anorgaanilistest toorainetest, mille puhul on keemiline reaktsioon pöördumatu. Tulemuseks on keemiliselt stabiilne plaat, mis on kõva, kuid samas painduv – tugev plaat, mis säilitab aja jooksul oma tugevuse, olles samas kergesti viimistletav.
Head soojustusomadused
Ludox plaadid lasevad vähem soojust läbi, toimides tõhusa soojusisolatsioonina. Plaatide soojusjuhtivus on väiksem kui 0,139 W/mK.
Ilmastikukindlus
Plaate on testitud korduva leotamise, külmutamise ja kuumutamise teel (jäätumis-/sulamiskatse). Plaatidel ei ilmnenud mingeid pragunemise, murenemise ega lagunemise märke. Tavatingimustes kasutamise korral piirab plaadi kasutusiga vaid kandekonstruktsioonide ja kinnitamiseks kasutatavate materjalide vastupidavus.
Mõõdupüsivus
Deformatsioon kuumutamise korral: <2%
Mahupaisumine niiskuse mõjul: <0,09%
Deformatsioon niiskuse mõjul: <0,3%
Tulekindel, mittepõlev
Testitud BS 476 osa 4 kohaselt (mittepõlev)
Testitud BS 476 osa 7 kohaselt (KLASS 1)
Testitud EN-ISO 1716 ja EN-ISO 1182 kohaselt (klass A1)
Testitud BS 476 osa 22 kohaselt (tulekindlus 2 tundi) teras- ja puitkonstruktsioonis, 120 minutit lagunemiskindlust ja isolatsioonivõimet.
Kergesti töödeldav
Ludox RMS plaat on kergesti töödeldav – seda saab lõigata, puurida, lihvida ja käsitseda ilma eritööriistadeta. Kulutõhus, aidates kokku hoida paigaldusaega ja -kulusid.
Ei sisalda ohtlikke materjale
Testitud NIOSH 9002 kohaselt. ISO 14184-1 kohaselt 100% formaldehüüdivaba. Mittemürgine, ei sisalda kantserogeenseid ega muid inimtervisele kahjulikke aineid.
Kahjuri- ja termiidikindel
Erinevalt vineerist ja muudest puidupõhistest tahvlitest, mis on koduks putukatele, seentele, hallitusele ja bakteritele, püsib Ludox RMS plaat oma paigalduskohas kena, puhta ja tervislikuna.
Suurepärane mürasummutus
Teadmiseks, et sagedusvahemikus 100-8000 Hz on 93 mm paksuse vaheseina puhul keskmine mürasummutusmäär 38 dB, tingimusel et mõlemal küljel on 9 mm paksune plaat. Kui on vaja jõudsamat mürasummutust, soovitamine kasutada suurema tiheduse ja paksusega mineraalvilla, kivivilla või klaasvilla ja jätta vaheseina või lae sisse villakihtide vahele pilu müra edasikandumise vähendamiseks.
Keskkonnasõbralik
Ludox RMS plaat ei ole tehnoloogiamahukas ega mürgine, olles samas energiasäästlik. CO2 on esirinnas kasvuhoonegaaside hulgas, mis väidetavalt põhjustavad kliima soojenemist. Meie tootmismenetlus on lihtne, energiatõhus ja eritab väga vähe kasvuhoonegaase. Meie plaadi keskkonnasõbralikkus rajab teed helgemale tulevikule. Erinevalt kipsplaatidest, mille valmistamisel ja kuivatamisel tekib igal aastal tuhandeid tonne kasvuhoonegaase, on RMS plaat kuivatatud ja kõvendatud looduslikult, kasutamata kemikaale või kuumutamist, tänu millele ei ole tarvis energiamahukat kuivatusprotsessi. Plaadi üks peamisi koostisaineid – magneesiumoksiid – katab üle 8% maakera pinnast, mistõttu on toode ka väga keskkonnasäästlik. Keskkonnasõbralikku ehitusmaterjali valmistatakse looduses leiduvatest mineraalidest. EI SISALDA orgaanilisi lahusteid
EI SISALDA õli
EI SISALDA mürgiseid aineid
EI SISALDA raskemetallide soolasid
EI SISALDA asbesti
EI ERITA formaldehüüdi
[:]
en_USEnglish