[:en]About us[:et]Meist[:]

[:en]

About

Ludox Plus LTT is founded in 2016.
Ludox Plus LTT is a construction company. Our product is a building board made up of natural minerals. Ludox construction boards do not harm human health.

Vision

We help build builders with fireproof buildings and houses, providing a refractory building plan. We do not look too far into the past, but we have focused our eyes on and gained experience in the future. As a result, we have upgraded our range of products mainly in the form of refractory, soundproof, moisture and mold-repellant construction board !

The mission

We mainly deal with project-based sales, and we are importing high quality prodacts  to the customer and  taking into account the wishes and needs of our clients. We appreciate the high quality of the product and offer it to our customers.

Values

We value human health and fire-safe solutions. With Ludox construction boards, it’s possible to keep construction costs lower and save builders’ time under construction.
Our value is to find a solution tailored to your needs through professional advising the client. It is important for us that the end result would be a pleasure for the customer, because we can only enjoy ourselves. Through our activities, we try to combine professionalism, quality and ingenuity so that the end result can be rewarding for everyone.


Resellers

Photos

[:et]

Meist

Ludox Plus OÜ on 2016 aastal loodud ettevõte.
Ludox Plus OÜ on ehitusplaatidega tegelev ettevõte. Meie tooteks on looduslikest mineraalainetest koosnev ehitusplaat. Ludoxi ehitusplaadid ei kahjusta inimeste tervist.

Visioon

Aitame ehitada ehitajatel tuleohutumaid hooneid ja maju pakkudes tulekindlamat ehitusplaati. Me ei vaata liialt minevikku, vaid oleme suunanud oma pilgu ning saadud kogemused tuleviku võimalustele. Sellest tulenevalt oleme täiendanud oma tootevalikut peamiselt tulekindla,helikindla,niiskust ja hallitust hülgava ehitusplaadi näol !

Missioon

Tegeleme põhiliselt projektipõhiste müükidega, ning toome maale kliendile soovitud ehitusplaate arvestades klientide soove ja vajadusi. Hindame toote kvaliteeti kõrgelt ning pakume seda oma klientidele.

Väärtused

Väärtustame inimeste tervist ja tuleohutuimaid lahendusi. Ludoxi ehitusplaatidega on võimalik hoida ehituskulusid madalamad ja hoida ehitajate aega kokku ehitamisel.
Meie väärtuseks on leida kliendile läbi professionaalse nõustamise just tema vajadustele vastav lahendus. Meile on oluline, et lõpptulemus rõõµmustaks klienti, sest vaid nii saame ka ise rõõmu tunda.  Oma tegevusega püüame siduda professionaalsuse, kvaliteedi ning leidlikkuse, et lõpptulemus võiks olla rahuldust pakkuv kõigile.

Slogan

Tervislik valik !

Edasimüüjad

Fotod

[:]
en_USEnglish