Kasutamine

Välitingimustes kasutades eriti fassaadiks tuleb plaadid üle krohvida vastavalt krohvimise juhendile.
Ludox FB Fassaadi plaate kasutatakse kõrgeniiskusega kohtades: kütmata garaazid, keldrid- põrandad,seinad, laed,soklid,Fundamendi katte plaadina. Ludox FB fassaadiplaate võib kasutada ka kuivaderuumide ehitamisel.